WebTrzymanie Logo

ePanda.net

Poczta w Google Apps

Spam Stop, Anti Spam and Junk mail tools

Spamtrap Email, wilkart@wilkart.com

Spamtrap Email, artur.pedziwilk@wilkart.com

Terms and conditions

Account Name

"Nazwa konta" lub "Nazwa użytkownika" oraz "Adres email" to pełny adres Gmail nazwa_użytkownika@gmail.com, natomiast użytkownicy własnych domen powinni podać w tym miejscu adres nazwa_użytkownika@twoja_domena.com

Incoming Mail (IMAP) Server

Serwer poczty przychodzącej (IMAP) – wymaga połączenia SSL

Outgoing Mail (SMTP) Server

Serwer poczty wychodzącej SMTP – wymaga połączenia TLS